Đại Học Kinh Hoàng

4.5
Chapter 19 05 December 2022
Chapter 18 29 November 2022

Quái Vật Gui

0
Chapter 29 05 December 2022
Chapter 28 27 November 2022

Ma Kể Chuyện

0
Chapter 27 04 December 2022
Chapter 26 27 November 2022

Đại Chu Tiên Lại

5
Chapter 68 04 December 2022
Chapter 67 01 December 2022

Dandadan!!

5
Chapter 83 04 December 2022
Chapter 82 22 November 2022

Diner

0
Chapter 81 03 December 2022
Chapter 80 03 December 2022

Đảo Phù Thủy

0
Chapter 14 01 December 2022
Chapter 13 24 November 2022

Chu Tà

3.5
Chapter 105 01 December 2022
Chapter 104 24 November 2022

Wendy

0
Chapter 7 30 November 2022
Chapter 6 28 November 2022

Dark Gathering

5
Chapter 41 30 November 2022
Chapter 40 17 November 2022

Slave Game

5
Chapter 159 30 November 2022
Chapter 158 07 November 2022

Death Sweeper

0
Chapter 33 30 November 2022
Chapter 32 30 November 2022